Is het eten van suiker verslavend?

Januari 2008 - Heb je ook vaak zo’n trek in iets zoets zoals snoep of een gebakje? Voor zover nu bekend was dachten we dat het eten van suiker voornamelijk te maken had met emotionele afhankelijkheid. Met andere woorden: zoet geeft bijvoorbeeld een troost gevoel, dus daarom willen we het eten als we ons onrustig en depressief voelen.

Niet helemaal waar zeggen wetenschappers van Princeton op basis van hun nieuwe onderzoek: ze hebben bewijs gevonden dat het eten van suiker eenzelfde soort geestelijke verslaving tot gevolg heeft als cocaïne, alcohol en nicotine.

Ze hanteerden deze stelling: Als het (over)eten van suiker écht een vorm van verslaving is, dan zouden er langdurige effecten in onze hersenen zichtbaar moeten zijn. Daarnaast zijn hunkering en ontwenningsverschijnselen kritieke onderdelen van een verslaving, en dat is wat ze nu succesvol hebben aangetoond bij laboratorium onderzoeken.

Door ratten heel veel suiker te eten te geven werden ze afhankelijk. Ze werkten harder om een nieuwe dosis te krijgen. Als ze door hard te werken eindelijk suiker kregen, dat aten ze meer dan ooit. Hiermee tonen de onderzoekers aan dat hunkering en ontwenningsverschijnselen zeker aanwezig zijn, en suiker verslavend is.

Als de ratten na een lange periode van veel suiker ineens geen suiker meer kregen dan werden ze erg onrustig. Ook gaven de onderzoekers op deze momenten alcohol. Opvallend was dat de ratten veel meer alcohol consumeerden dan wanneer ze niet afhankelijk waren gemaakt van suiker. Dit is ook verslavingsgedrag: de verslavende stof vervangen met andere geestverruimende middelen.

Ook het geven van de drug amfetamine had een opvallend effect op de ratten die verslaafd waren aan suiker: ze kregen een dosis amfetamine die normaal gesproken geen effect had op ratten, maar de aan suiker verslaafde ratten werden hyperactief; een indicatie dat suikerverslaving een langdurig effect heeft op de hersenen, en dus echt een verslaving is.

Dit onderzoek heeft daarom aangetoond dat het eten van veel suiker, zeker wanneer je honger hebt, kortstondige neurologische effecten heeft die erg lijken op gebruik van cocaïne, morfine en nicotine. Het eten van suiker zorgt ook voor langdurige effecten in de hersenen en daarmee de drang om de verslaving te vervangen door een ander middel zoals alcohol.

Het onderzoek naar de verslavende effecten van het eten van suiker is vooral belangrijk voor het ontwikkelen van medicijnen en methoden om er van af te komen geven de wetenschappers aan.

(Bron: http://www.afvallen-weblog.nl/item/578)